Scholen mogen zelf geld voor gebouw beheren

| 23 november 2011 | Reacties (0)

Schoolbesturen mogen het budget voor huisvesting zelf gaan beheren, als ze dat willen en daarvoor voldoende kennis in huis hebben. De Tweede Kamer heeft dinsdag een motie met die strekking aangenomen. GroenLinks, PvdA en SP stemden tegen de motie, die was ingediend door PVV-kamerlid Harm Beertema. Het huisvestingsbudget mag niet voor andere doeleinden dan schoolgebouwen worden gebruikt.

Uitgaven voor huisvesting van scholen lag tot nu toe in handen van de gemeenten, die hiervoor geld van het Rijk krijgen. Al jaren geven de gemeenten veel minder geld uit aan schoolgebouwen dan ze ontvangen. Het gaat – bekeken over heel Nederland – om enkele honderden miljoen euro’s per jaar. Soms wordt het geld aan andere doeleinden besteed. Dit gegeven was voor de PVV aanleiding om tot de motie te komen.

Op het Kamerbesluit is positief gereageerd door de Besturenraad, de landeljke vereniging van christelijk onderwijs. De zegt het positief te vinden dat scholen die het willen en kunnen zo de mogelijkheid krijgen om zelf te beschikken over de huisvestingsgelden.

 

ls schoolbesturen het willen en de competenties hebben om het adequaat te beheren, moet het onderwijshuisvestingsbudget hen rechtstreeks en geoormerkt beschikbaar worden gesteld. Een motie met deze strekking is dinsdagmiddag door de Tweede Kamer aangenomen.

Alle partijen, behalve GroenLinks, PvdA en SP, stemden voor. De indiener is Harm Beertema (PVV).

Positief
Al jaren blijven er honderden miljoenen euro’s voor onderwijshuisvesting liggen bij Gemeenten. Ook wordt dit geoormerkte geld wel voor andere doelen ingezet. De Besturenraad vindt het positief dat scholen die het willen en kunnen zo de mogelijkheid krijgen om zelf te beschikken over de huisvestingsgelden.

 

Beeld: stock.xchng

Gerelateerde artikelen:

Tags: , ,

Categorie: Nieuws

Schrijf een reactie