Speciaal onderwijs schrapt nu al banen

| 20 december 2011 | Reacties (0)

Een flink deel van de scholen voor speciaal onderwijs is nu al begonnen met het niet opvullen van vacatures vanwege de bezuinigingen in 2013. In de plannen van minister Van Bijsterveld verliezen 5000 leerkrachten in het speciaal onderwijs hun baan. Grotere groepen en slechtere zorg voor leerlingen in het basisonderwijs zijn het gevolg, zo waarschuwt de Algemene Onderwijsbond. Dat blijkt uit de inventarisatie naar de werkgelegenheidseffecten van de bezuinigingen. Daarin waarschuwen de onderzoekers bovendien dat de cijfers van het banenverlies van een beperkte groep scholen niet gebruikt kunnen worden voor een totaalplaatje, iets wat het ministerie vervolgens wel doet in een brief aan de Kamer, zo meldt de vakbond.

‘Ministerie rommelt met cijfers’

“Die gang van zaken laat zien dat het ministerie maar wat aanrommelt met cijfers”, aldus AOb-bestuurder Ton Rolvink. “Bekwame onderzoekers waarschuwen voor extrapolatie van de cijfers van een paar scholen tot het niveau van het hele land, de minister doet het toch. Onze berekeningen zijn ook schattingen, maar dan op basis van de concrete bezuinigingsbedragen per school of naar aanleiding van de uitgesplitste bezuinigingsmaatregelen. Naar welke van de twee aanpakken wij ook kijken, onze conclusie is dat het werkgelegenheidseffect veel forser zal zijn dan het ministerie voorspiegelt. Naast leraren zullen ook veel goed geschoolde onderwijsassistenten hun baan kwijt raken.”

Minder zorg voor probleemleerlingen

Het rapport signaleert dat de meeste van de ondervraagde schoolbesturen nu al een voorschot nemen op de bezuinigingen die in 2013 ingaan. Dat heeft volgens die besturen al tot grotere groepen in het speciaal onderwijs geleid en na de zomer volgt een volgende stap. Ambulant begeleiders die collega’s zien vertrekken krijgen die taken erbij. De dienstverlening voor probleemleerlingen verschraalt doordat ze minder therapie krijgen. De werkdruk neemt snel toe.

Kwaliteit onvoldoende

Wanneer de bezuinigingen doorgaan, zo verwachte driekwart van de 54 ondervraagde besturen, zal dat enorme gevolgen hebben voor de kwaliteit. 40 procent denkt zelfs niet meer aan de normen van de inspectie te kunnen voldoen. Voor de leerlingen betekent het dat ze slecht geholpen worden en besturen verwachten dat het aantal thuiszitters de komende tijd toeneemt.  “Het rapport maakt nog maar eens duidelijk dat door de aankondiging van de bezuinigingen de kwaliteit nu al terugloopt”, aldus Rolvink.

Bron: AOb

Steeds meer kinderen naar speciaal onderwijs

Steeds meer leerlingen gaan naar het speciaal onderwijs, zo blijkt uit cijfers van het CBS. In 2003 ging het om 54.000 kinderen, dat aantal steeg tot bijna 69.000 in 2010.

Beeld: stock.xchng

Gerelateerde artikelen:

Categorie: Leerproblemen, Nieuws

Schrijf een reactie