‘School is sáái!’ begint al vanaf groep 5

| 29 augustus 2013 | Reacties (0)

‘School is stom.’ Of ‘sáái’ of ‘zonde van m’n tijd’. Verwacht je zulke uitspraken van je kind pas op de middelbare school te horen? Dan kun je nog behoorlijk opkijken. Motivatieproblemen steken al vanaf groep 5 van de basisschool de kop op, zo blijkt uit recent onderzoek.

Motivatieproblemen vooral bij jongens

Na groep 5 raken jongens minder gemotiveerd voor school.

Dat de motivatie voor school afneemt op de middelbare school, was al bekend. Uit onderzoek van Lisette Hornstra, die hier onlangs op promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam, is nu is gebleken dat voor sommige leerlingen de motivatieproblemen al op de basisschool beginnen. Tot groep 6 is er nog zo veel aan de hand. Alle leerlingen zijn ongeveer even gemotiveerd om hun best te doen op school. Daarna blijkt de motivatie van jongens, kinderen uit achterstandswijken en leerlingen met een niet-westerse allochtone afkomst te verslechteren. Bovendien gaan de motivatieproblemen hand in hand met mindere schoolprestaties.

Lagere Cito-scores

‘Zorgwekkend’, noemt Hornstra haar bevindingen dan ook. ‘Als jongens en achterstandsleerlingen minder gemotiveerd zijn, heeft dat gevolgen voor hun leerresultaten en daardoor mogelijk ook voor hun Cito-scores’, zegt Hornstra in het Onderwijsblad. ‘Dat kan consequenties hebben voor het niveau waarop ze in het voortgezet onderwijs terechtkomen.’

Betere werkhouding in groep 8 vanwege Cito-toets

Overigens stelde de onderzoekster wel vast dat de werkhouding van alle leerlingen in groep 8 verbetert, waarschijnlijk vanwege de Cito-toets en het schooladvies dat in schooljaar wordt gegeven. Volgens Hornstra gaan de leerlingen niet beter hun best doen uit eigen motivatie, maar door aansporingen van buitenaf. ‘Gedurende dit laatste jaar zullen zowel leerkrachten als ouders leerlingen waarschijnlijk aanmoedigen om hun best te doen en werken leerlingen mogelijk harder om een hoger niveau van vervolgonderwijs te bereiken en niet vanuit intern aangestuurde motieven’, zo schrijft Hornstra in haar proefschrift.

Werkhouding meisjes wordt beter gewaardeerd

Ook al doen ze in groep 8 dan meer hun best, in vergelijking met andere leerlingen, bijvoorbeeld meisjes, wordt de werkhouding van jongens, achterstandskinderen en allochtone leerlingen in groep 8 over het algemeen minder positief beoordeeld door leerkrachten. In de woorden van Hornstra slagen deze kinderen er minder goed in “gemotiveerde gedragingen te laten zien die door leerkrachten opgevat kunnen worden als tekenen van een goede werkhouding”. Leerkrachten hebben mogelijk een voorkeur voor gedragingen die meer typisch zijn voor meisjes, autochtone leerlingen of leerlingen met een hogere sociaal-economische status, aldus Hornstra.

Beeld: stock.xchng

Gerelateerde artikelen:

Tags: , , , , , , , ,

Categorie: Groep 7-8, Leerproblemen

Schrijf een reactie