Schoolzwemmen, niet meer vanzelfsprekend

| 12 februari 2013 | Reacties (1)

Te duur. Te tijdrovend. Te veel gedoe. Overbodig. Het schoolzwemmen staat onder druk. Begin jaren negentig deed bijna negentig procent van de basisscholen in Nederland aan schoolzwemmen. In 2005 was dit percentage gedaald tot onder de zestig procent. In 2012 lag het op 42 procent en de verwachting van de Vereniging Sport en Gemeenten, die de cijfers in kaart brengt, is dat het percentage schoolzwemmende scholen de komende jaren onder de veertig procent duikt.

Ook voor kinderen die al goed kunnen zwemmen is schoolzwemmen doorgaans verplicht.

Subsidies schoolzwemmen vervallen

Schoolzwemmen wordt gefinancierd met subsidie van de gemeente. In de huidige tijden van bezuinigingen kiezen steeds meer gemeenten ervoor die subsidie te schrappen.  Ook omdat lang niet iedereen overtuigd is van het nut van schoolzwemmen. De meeste kinderen in Nederland hebben in groep 4 al een zwemdiploma gehaald. Gaat het zwemmen, omkleden en het vervoer naar en van het zwembad niet ten koste van ‘echte’ onderwijstijd?  En is het wel de verantwoordelijkheid van de gemeente dat kinderen leren zwemmen of zijn de ouders verantwoordelijk? Maar ja, hoe zit dat dan met scholen in achterstandswijken, waar het percentage kinderen zonder zwemdiploma een stuk hoger ligt dan gemiddeld? Voor- en tegenstanders van schoolzwemmen buitelen over elkaar heen met argumenten, maar feit is dat het steeds minder vanzelfsprekend is dat kinderen schoolzwemmen krijgen.

In plaatsten waar het schoolzwemmen nog bestaat, zijn scholen vrij om te kiezen hoe ze dat inrichten. De meeste scholen kiezen ervoor om de leerlingen van groep 4, 5 of 6 (of soms meerder jaren) te laten zwemmen.  Soms vervangt het zwemmen een van de reguliere gymlessen en wordt schoolzwemmen gezien als ‘natte gymles’.

Mara heeft in groep 5 haar C-diploma gehaald met schoolzwemmen. Er waren toen best veel kinderen nog een zwemdiploma konden halen. We hadden erop gegokt dat Dinant met schoolzwemmen ook C zou doen, maar inmiddels is het afgeschaft bij ons op school. Vanwege bezuinigingen. Ik kan er niet echt mee zitten, want ik vond dat ze ook altijd wel erg veel tijd kwijt waren met schoolzwemmen en bovendien vond niemand het leuk, volgens mij.

Janet, moeder van Dinant (9) en Mara (11)

Schoolzwemmen is geen zwemles

Schoolzwemmen is iets anders dan zwemles tijdens schooltijd. Het doel ervan is niet primair om een zwemdiploma te halen, al fungeert het wel als een vangnet voor kinderen die nog helemaal geen diploma hebben. Je kunt er dus niet voetstoots van uitgaan dat je kind tijdens het schoolzwemmen nog wel even zijn B- of C-diploma zal halen. Soms kan en lukt dat wel en wordt hier ook op ingezet, maar in de meeste gevallen niet. Het accent van het huidige schoolzwemmen ligt op het onderhouden van de zwemvaardigheid, vergroten van de zelfredzaamheid in het water en het kennis laten maken met verschillende vormen van bewegen in het water. Zo kan je kind gaan waterpoloën, oefenen met reddend zwemmen of  leren wakzwemmen.

Moet je kind meedoen aan schoolzwemmen?

Indien schoolzwemmen onderdeel uitmaakt van het onderwijsaanbod (dit staat vermeld in de schoolgids), moet je kind verplicht deelnemen aan schoolzwemmen. De school kan om een vrijwillige eigen bijdrage vragen, bijvoorbeeld voor het busvervoer, maar als je die niet wilt of kunt betalen, mag je kind niet worden uitgesloten van het schoolzwemmen.

Als je niet wilt dat je kind meedoet met schoolzwemmen, kan je vrijstelling vragen bij het schoolbestuur van de basisschool.  Je kind krijgt dan vervangend werk op school. Over het algemeen zijn scholen, behalve bij medische omstandigheden, zeer terughoudend bij het verlenen van vrijstelling. Een argument als ‘mijn kind heeft al drie zwemdiploma’s’ is doorgaans niet voldoende. Dat heeft ook met de organisatorische kant van het verhaal te maken.  De groepsleerkracht gaat meestal mee naar het zwembad. Voor kinderen die niet meedoen, moet dus speciaal iets geregeld worden, bijvoorbeeld tijdelijk werken in een andere groep.

Beeld: stock.xchng

Gerelateerde artikelen:

Tags: , , , , ,

Categorie: Gymnastiek

Reacties (1)

Trackback URL | Comments RSS Feed

  1. wendy mesotten schreef:

    mijn dochter zit in het derde leerjaar, en is in de drie jaar elke keer mee gaan zwemmen, met uitzondering van 1keer toen ze niet mocht van mij omdat ze pijn had bij het plassen en vreesde voor een blaasinfectie dus dacht ik 1keer niet mee te laten zwemmen om het niet erger te maken, kwam mijn dochter wenend thuis dat de juf boos was geweest en een badpak in de leen heeft moeten aandoen en toch mee zwemmen, kan dit zomaar?? telt mijn bezorgdheid of mening naar mijn dochter toe niet? moet ik elke keer een doktersbewijs inleveren??

Schrijf een reactie