Score eindtoets vaak hoger dan schooladvies

| 4 december 2015 | Reacties (0)

De score op de eindtoets in groep 8 ligt vaak hoger dan het schooladvies. Vorig schooljaar scoorde een kwart van alle leerlingen hoger dan het advies dat de basisschool had gegeven. Bij één op de zes leerlingen werd het schooladvies naar boven bijgesteld. Dit blijkt uit een schrijven van staatssecretaris Dekker van onderwijs aan de Tweede Kamer.

Vorig schooljaar was voor het eerst spraken van een verplichte eindtoets, die in april is afgenomen. De basisscholen moesten hun schooladvies al voor die toets formuleren. Als kinderen hoger scoren op de toets dan hun schooladvies, moet de basisschool het gegeven advies heroverwegen en eventueel naar boven bijstellen. Als een leerling de toets slechter maakt dan verwacht, blijft het eerder afgegeven schooladvies gewoon gelden.

De cijfers over de hogere scores op de eindtoets zouden erop kunnen wijzen dat basisscholen hun advies voorzichtig formuleren. Voorheen hadden ze houvast aan de uitslag van de Cito-toets in februari. Het nadeel daaraan was dat de Cito-score door steeds meer middelbare scholen werd gebruikt als harde toelatingseis. Door de nieuwe eindtoets naar later in het schooljaar te verplaatsen, kan de basisschool het advies formuleren op basis van eigen ervaringen en inzichten.

Dekker schrijft dat de invoering van de nieuwe eindtoets zonder noemenswaardige problemen is verlopen. Hij heeft echter nog onvoldoende gegevens voor een representatief beeld. Een eerste tussenrapportage zal verschijnen in 2017. Twee jaar later volgt de eindrapportage

Beeld: stock.xchng

Gerelateerde artikelen:

Tags: , , , , ,

Categorie: Groep 7-8, Nieuws

Schrijf een reactie