SCP: Onderwijs wel duurder, niet beter

| 11 januari 2012

Er is de afgelopen jaren steeds meer geld naar het onderwijs gegaan, maar dat heeft nauwelijks effect gehad op de kwaliteit ervan. Tot die conclusie komt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in het vandaag verschenen rapport dat de effecten van overheidsuitgaven in zeven sectoren beschrijft.

Prestaties leerlingen niet verbeterd

Veel mensen zijn in de veronderstelling dat de afgelopen jaren fors bezuinigd is op onderwijs, terwijl de kosten de afgelopen elf jaar juist met eenderde zijn gestegen. Volgens het SCP is de opbrengst van die extra kosten gering. SCP-onderzoeker Bob Kuhry zei op BNR Nieuwsradio: “De primaire doelen zijn bij het onderwijs toch eigenlijk dat de ontplooiingsmogelijkheden van kinderen toenemen en dat onze kenniseconomie in internationaal concurrentieverband verbetert. En dat zie je dus maar in beperkte mate, met name bij het basisonderwijs en de prestaties. Terwijl de kosten gestegen zijn, is het aantal leerlingen iets teruggelopen en blijken de prestaties van leerlingen niet te zijn verbeterd.” Onderzoeker Kuhry zegt dat het SCP het signaal wil afgeven dat geld in een pot stoppen niet automatisch leidt tot betere prestaties.

Kritiek vanuit het onderwijs

Volgens de voorzitter Ton Duif van de Algemene Vereniging van Schoolleiders is het rapport gebaseerd op een reeks aan drogredenen. Duif zei op Radio 1 dat hij het rapport ‘verbijsterend’ vindt. “Je zou bijna zeggen dat dit de opmaat is tot nieuwe bezuinigingen.” Volgens Duif geeft het geen pas de kwaliteit van het onderwijs alleen te beoordelen op basis van Cito-scores, wat het rapport in zijn ogen lijkt te doen. “Die scores meten maar een heel klein deel van het onderwijs en gaan voorbij aan hoe complex de samenleving de afgelopen 15 jaar is geworden.”  Duif noemt het rapport ‘beneden de maat’

Kwaliteit gemeten met diverse onderzoeken

In het rapport plaatst het SCP zelf ook kanttekeningen bij het gebruik van Cito-scores om de kwaliteit te meten; niet alle scholen werken met een Cito-eindtoest. Het SCP meet de kwaliteit af aan diverse onderzoeksgegevens, zoals de rapporten van de onderwijsinspectie, metingen van oudertevredenheid, internationale vergelijkingen op taal- en rekengebied en het Periodiek Peilinonderzoek van het Onderwijsniveauin Nederland.

Het volledige rapport van het SCP is hier te downloaden. Hoofdstuk 2 behandelt onderwijs.

Beeld: stock.xchng

Gerelateerde artikelen:

Tags: , , ,

Categorie: Nieuws

Reageren niet mogelijk.