Soepeler regels voor kleine scholen

| 6 oktober 2011 | Reacties (0)

Zit je kind op een kleine dorpschool waarvan het voortbestaan twijfelachtig is? Dan is er goed nieuws. Soepeler regels van de overheid voor leerlingenaantallen en voor fusies tussen scholen vergroten de overlevingskansen van kleine scholen.

Krimp

In het schooljaar 2011/2012 telt Nederland 36 basisscholen minder dan het schooljaar ervoor. Deze scholen hadden minder dan 23 leerlingen en waren daarmee onder de opheffingsnorm terecht gekomen. Volgens de prognoses is dit nog maar het begin: het  aantal basisschoolleerlingen daalt de komende vijf jaar in totaal met 7 procent en in sommige gebieden – bijvoorbeeld Groningen, Limburg, Gelderland – zelfs met 12 procent. De kleine dorpsschool wankelt, wat ook de leefbaarheid van het platteland niet ten goede komt.

Opheffingsnorm niet langer heilig

De absolute ondergrens voor een basisschool om te blijven bestaan is 23 leerlingen. Vanaf 1 januari 2011 geldt een nieuwe wet waardoor het voor basisscholen mogelijk wordt om toch open te blijven als ze onder de opheffingsnorm van 23 leerlingen komen. Scholen kunnen hiertoe een verzoek indienen bij de minister van Onderwijs. De minister beoordeelt vervolgens of de school in staat is binnen afzienbare termijn boven de 23 leerlingen uit te komen. Ook moet de kwaliteit van de school op orde zijn. Tot slot kan de ligging van de school en de scholen in de omgeving worden betrokken bij de besluitvorming. Sinds de wetswijzing heeft de minister al een aantal scholen ontheffing verleend.

Fuseren wordt aantrekkelijker

De kans is groot dat binnenkort ook de wet- en regelgeving voor fusies van basisscholen wordt aangepast. Dat moet het makkelijker maken om scholen van verschillende levensovertuigingen met elkaar te laten fuseren. Zo blijft er één school voor het dorp behouden.
Fusies tussen twee of drie scholen met verschillende identiteiten zijn nu nog lastig. De nieuwe fusieschool wordt ongebracht bij een van de betrokken schoolbesturen, waardoor de fusie gevoelsmatig meer op een overname lijkt. Het gevoel van gelijkwaardigheid ontbreekt, met alle emoties van dien. Ook financieel is fuseren niet aantrekkelijk omdat de fusiepartijen hun kleine-scholentoeslag verliezen.
Op initiatief van twee scholen in het Groningse dorpje Wehe-den-Hoorn overweegt het ministerie nu de fusieregels te versoepelen.

 

 

 

 

Beeld: stock.xchng

Gerelateerde artikelen:

Tags: ,

Categorie: Nieuws

Schrijf een reactie