Spelling in beeld: app om te oefenen

| 13 december 2012 | Reacties (0)

Goed leren spellen is een hele opgave. Er zijn zoveel regeltjes, afspraken en uitzonderingen te onthouden, dat de meeste kinderen er een hele kluif aan hebben om zich dat eigen te maken. Om goed te leren spellen is heel veel oefening nodig. Dat kan sinds enige tijd met de app Spelling in beeld (voor Apple en android) van educatieve uitgeverij Zwijsen. In 23 thema’s komen alle spellingsproblemen aan de orde die kinderen van groep 4 tot en met groep 8 moeten leren. Mét uitleg, wat deze app tot een absolute aanrader maakt om thuis spelling te oefenen.

De eerste drie thema’s zijn gratis, voor het hele pakket betaal je € 3,59. Wil je je kind thuis echt gericht laten oefenen met spellingsproblemen op zijn of haar eigen niveau, dan zul je de uitbreiding moeten kopen. De drie gratis thema’s bieden namelijk spellingsoefeningen uit drie afzonderlijke leerjaren: groep 5, groep 7 en groep 8. Tenzij je meerdere kinderen hebt die nét in die groepen zitten en toevallig precies met de geboden stof moeite hebben… De gratis versie van de app is echter prima om een goed idee te krijgen van hoe Spelling in beeld werkt en of het iets voor jouw kind is.

Degelijke app om spelling te oefenen

Spelling in beeld heeft een rustige vormgeving en kent verder ook weinig toeters en bellen. Verwacht geen spectaculaire educatieve speelomgeving; dat biedt deze app niet. Wat Spelling in beeld wel biedt is een degelijke manier om de spellingsthema’s te oefenen die op de basisschool worden behandeld. Je kind oefent met spelling door letters te slepen en zo het woord te vormen. Niet spannend, wel overzichtelijk en waarschijnlijk een verstandige keuze van de makers: om spellingregels goed toe te passen en je helemaal eigen te maken, moet je je goed kunnen concentreren en in je eigen tempo kunnen werken en nadenken. Spelelementen en tijdsdruk leiden dan al snel af van het doel: oefenen om te leren.

Voordat je kind aan een oefening begint, wordt eerst uitleg gegeven over de spellingskwestie van de opgaven. Dat gebeurt in een verhelderend filmpje, waardoor ook kinderen die wat meer visueel of auditief zijn ingesteld en moeite hebben met een geschreven toelichting de uitleg sneller leren en beter onthouden. Volgens Zwijsen is de app hierdoor ook zeer geschikt voor dyslectische kinderen. Als je kind tijdens het oefenen een fout maakt, wordt die uitleg bovendien beknopt herhaald. Op die manier slijten de regels goed in en kan direct een nieuwe poging worden gedaan om bij de volgende opgave de regel wel goed toe te passen.

Sluit aan bij spellingsmethode

Spelling in beeld sluit aan bij de gelijknamige basisschoolmethode van uitgeverij Zwijsen. De uitleg in de app komt dan ook overeen met de manier waarop in de schoolmethode spellingregels worden uitgelegd. Als op de school van jouw kind een andere spellingmethode wordt gebruikt, kan het zijn dat de uitleg dus net een beetje anders is dan je kind gewend is. Dat is echter geen onoverkomelijk probleem (uiteindelijk leiden de regels tot dezelfde correcte spelling) en het kan zelfs een voordeel zijn: soms helpt het om iets wat je niet begrijpt even op een andere manier uitgelegd te krijgen en valt ineens het kwartje.

Gericht oefenen met spelling

De app Spelling in beeld biedt je kind de mogelijkheid om gericht te oefenen met 23 spellingkwesties die kinderen aan het eind van groep 8 allemaal moeten beheersen. Zit je kind in groep 8 en wil het extra spelling oefenen voor de Cito-eindtoets in februari (waarin standaard vragen zitten over spelling van werkwoorden en niet-werkwoorden), dan biedt deze app daarvoor dus alle mogelijkheden. Gaat een onderdeel goed, dan wordt dat beheerst en hoeft je kind niet verder te oefenen. Gaat het minder goed, dan kan je kind op die onderdelen verder oefenen met spelling. Na elk oefendeel is een reflectiemoment ingebouwd: je kind moet aangeven of het goed ging of moeilijk was. Doordat je meerdere spelers kunt aanmaken, houdt ieder kind overzicht van welke onderdelen hij of zij al begrijpt en welke nog niet.

Spellingsthema’s per groep

De spellingsthema’s zijn onderwerpen die aan de orde komen vanaf groep 4 tot en met groep 8. Jammer genoeg wordt in de app niet aangegeven welke onderdelen in welke groep aan de orde komen. Je kind moet dus zelf aangeven welke spellingproblemen het wil oefenen. In onderstaand overzicht zie je wel welke onderdelen bij welke groep horen:

Groep 4

 • Woorden die beginnen met ge~, be~, ver~
 • Woorden die eindigen op ~lf, ~lg, ~lk, ~lm, ~lp
 • Woorden die eindigen op ~rf, ~rg, ~rk, ~rm, ~rp
 • Samenstellingen
 • Een ~t of ~d?
 • Open lettergreep (molen)

Groep 5

 • Gesloten lettergreep (mollen)
 • Hoofdletters
 • Woorden die eindigen op ~eeuw, ~ieuw, ~uw (in gratis versie)

Groep 6

 • Meervoud op ~’s
 • Tegenwoordige tijd werkwoorden op ~ven en ~zen
 • Tegenwoordige tijd werkwoorden op ~den (in gratis versie)
 • Woorden die eindigen op ~atie, ~itie, ~tie


Groep 7

 • Woorden met c
 • Woorden met de klank /zj/ = g (horloge)
 • Verleden tijd – ’t kofschip
 • Verleden tijd werkwoorden op ~ven en ~zen
 • Verleden tijd werkwoorden op ~den
 • Tegenwoordige tijd werkwoorden met be~, ge~, her~, ver~, ont~
 • Trema’s (zeeën)
 • Struikelblokken
 • Samenstellingen met tussen-s

Groep 8

 • Samenstellingen met tussen-n (in gratis versie)

 

Specificaties: Spelling in beeld is beschikbaar in de App Store en via Google Play en is dus geschikt voor zowel Apple- als android-apparaten. De beknopte versie is gratis, de uitbreiding kost € 3,59.

Beeld: Spelling in beeld

Gerelateerde artikelen:

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Categorie: Web & app

Schrijf een reactie