Steeds vaker Engels in de kleuterklas

| 19 maart 2012 | Reacties (2)

Op de meeste basisscholen wordt voor het eerst Engels gegeven in groep 7, of soms 6. De afgelopen tien jaar geeft een groeiende groep leerkrachten Engels in de onderbouw van de basisschool, vaak al beginnend in de kleuterklassen. Inmiddels zijn er ruim 650 scholen in Nederland waar kinderen al jong Engels krijgen. Daarnaast zijn er zijn ook nog tientallen scholen waar kinderen les krijgen in Frans, Duits of Spaans.

Engels voor kleuters

Op 650 scholen in Nederland leren kleuters Engels.

Voordelen van jong vreemde taal leren

Het leren van een extra taal op een jonge leeftijd heeft een aantal voordelen. Op de eerste plaats hebben jonge kinderen nog geen moeite met het uitspreken van bepaalde klanken, ze pakken de uitspraak van een vreemde taal dan ook makkelijk op. Daarnaast worden de taalgebieden in de hersenen van kleuters extra gestimuleerd bij het leren van een taal.

Hier hebben ze bij hun eerste taal, maar ook later bij het leren van andere talen, voordeel van. Het derde voordeel van het vroeg aanleren van een vreemde taal is het feit dat jonge leerlingen spelenderwijs in aanraking komen met een vreemde taal, waardoor ze vooral met plezier een nieuwe taal leren.

Vanuit deze wetenschap lijkt het logisch om al in de kleuterklassen Engels te gaan leren. Maar gaat dat Engels (of een andere vreemde taal) op jonge leeftijd niet ten koste van de beheersing van het Nederlands, zo vragen ouders en soms ook leerkrachten zich vaak af.

Beter in Engels, even goed in Nederlands

Onderzoek naar de effectiviteit van vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) Engels op de basisschool en de invloed daarvan op de Nederlandse taalvaardigheid van leerlingen heeft uitgewezen dat dit niet het geval is. Uit het onderzoek, dat op verzoek van minister Marja van Bijsterveldt eind 2009 is gestart, blijkt dat leerlingen een hoger niveau voor Engels halen en dat het Nederlands op peil blijft. De afdeling Toegepaste Taalwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen voert dit onderzoeksproject ‘The Foreign Languages in Primary school Project’ (FLiPP) uit samen met de Universiteit Utrecht en het ‘Europees Platform – internationaliseren in onderwijs’.

Op een aantal scholen zijn de vorderingen van de kleuters in Engels gemeten. Volgens de eerste resultaten van het onderzoek, waarvan de eindresultaten eind 2012 worden opgeleverd, leiden de lessen Engels vanaf groep 1 logischerwijs tot een hoger niveau Engels dan bij kinderen die geen Engels krijgen. Zowel de leerlingen die Engelse lessen volgen, als de leerlingen die geen Engels krijgen, presteren voor de Nederlandse woordenschat conform de leeftijdsnormen.

De resultaten zijn tot stand gekomen door zowel de vorderingen van de kleuters met Engels te meten als de Nederlandse taalvaardigheid. De onderzoekers hebben hiervoor een aantal testen afgenomen, waarbij de taalvaardigheid van de kinderen op een speelse manier gemeten werd.

Meer Engels in de onderbouw

Onlangs heeft minister Marja van Bijsterveldt aangegeven vvto een warm hart toe te dragen: “Met vroeg vreemdetalenonderwijs investeren we in de toekomst van de huidige generatie leerlingen; een toekomst die meer en meer internationaal georiënteerd zal zijn.” Zij heeft de Tweede Kamer beloofd om eind 2012 met een plan van aanpak te komen. Dit plan van aanpak is onder andere van belang voor de aansluiting op het voortgezet onderwijs.

Dankzij vvto verlaten tienduizenden leerlingen met een flinke Engelse taalvaardigheid en internationaal bewustzijn de basisschool. Door de sterke groei in het aantal scholen dat al vanaf de kleutergroepen Engels aanbiedt (van 37 scholen in 2004 naar circa 650 in 2012), is het noodzakelijk dat het voortgezet onderwijs hierop inspringt, zo geven de onderzoekers aan. Op de pabo zou ook extra aandacht moeten besteden aan vvto Engels en de bijbehorende vakdidactiek.

Beeld: stock.xchng

Gerelateerde artikelen:

Tags: , ,

Categorie: Engels, Groep 1-2

Reacties (2)

Trackback URL | Comments RSS Feed

  1. Inderdaad, echter loop je wel het risico dat dit ten koste van het Nederlands gaat.

  2. Engels vertalen schreef:

    Goed om te zien dat de jeugd steeds sneller het Engels onder de knie heeft.

Schrijf een reactie