Tips bij het kiezen van een middelbare school

| 11 januari 2016 | Reacties (0)

Het opendagenseizoen van het voortgezet onderwijs is begonnen. Als jouw kind in groep 7 of 8 zit kan dat een drukke tijd zijn. Elke week kun je wel een school bezoeken om wat van de sfeer te proeven. Maar waar let je nu echt op bij de keuze van een middelbare school?

Allereerst is het echt aan te raden om je alvast te oriënteren vanaf groep 7. In (middel)grote steden staan veel scholen voor voortgezet onderwijs en zo kun je alvast wat scholen wegstrepen, wat de keuze voor het jaar erop een beetje beperkt.

Wanneer zijn de open dagen?

Op de website VO-gids vind je een handige opendagenplanner. Je voert in in welke periode je open dagen wilt bezoeken, tot welke afstand je wilt zoeken en welk soort onderwijs je interesse heeft. De planner geeft dan een overzicht van alle open dagen die aan je selectiecriteria voldoen. Verder biedt deze website, die hoort bij de gratis VO Gids die vrijwel alle leerlingen van groep 8 via school ontvangen, ook een schat aan informatie over het voortgezet onderwijs en het uitzoeken van een middelbare school.

Profilering van de school

Tegenwoordig kiezen veel scholen voor een profilering. Zo zijn er sportieve scholen, scholen met veel aandacht voor cultuur of scholen met tweetalig onderwijs. Dit kan al helpen in de keuze. De profilering van de school is best bepalend voor de sfeer. Een school met veel aandacht voor sport trekt bijvoorbeeld veel sportieve leerlingen. Daar moet jouw kind zich maar net thuis tussen voelen. Ook bestaat er nog bijzonder onderwijs, bijvoorbeeld Christelijk of Katholiek onderwijs. Is dit belangrijk voor je, of juist niet? Vraag gerust op aan de docenten wat er in de praktijk mee gedaan wordt. Iedere docent zal hier antwoord op moeten kunnen geven.

Grote of kleine school?

Scholen kunnen ook enorm in grootte verschillen. Sommige scholen kiezen ervoor om alle richtingen in een gebouw samen te brengen, terwijl andere scholen voor kleinere locaties kiest. Een aparte onderbouw kan prettig voelen, maar vergeet niet dat je kind uiteindelijk weer aan een ander gebouw zal moeten wennen.

Loop ook eens binnen onder schooltijd. In een lege school is het moeilijker om de sfeer te proeven.

Loop ook eens binnen onder schooltijd. In een lege school is het moeilijker om de sfeer te proeven.

Sfeer en pedagogische visie

Het belangrijkste in een school is natuurlijk de sfeer. Die is best goed te voelen op een open dag, zelfs al zet de school die dag zijn beste beentje voor. Sfeer is persoonlijk, maar u kunt gerust vragen naar de pedagogische visie van de school. Dat houdt in wat de school doet tegen pesten, wat er tijdens mentoruren gebeurd en welke voorzieningen er zijn voor leerlingen die hun verhaal kwijt willen.

Zittenblijven of afstromen

Waar middelbare scholen onderling ook in verschillen, is de manier waarop ze omgaan met leerlingen die de overgangsnormen niet halen. Blijven deze kinderen zitten of stromen ze automatisch af naar een lager onderwijsniveau? Vraag tijdens de open dag gerust wat het beleid is en welke visie daarachter schuil gaat.

Vakken en begeleiding

Het kan ook handig zijn om vooraf te bedenken welke vakken voor jouw kind aandachtspunt zijn. Dat kan een vak zijn waar hij of zij niet zo goed in is, of juist iets waar jouw kind in uitblinkt. Zoek dat vak op en maak een praatje met de docenten. Je kunt bijvoorbeeld vragen wat het beleid is als een kind niet zo goed mee kan komen en je kunt vragen of er RT (remedial teaching) is.

Het wordt natuurlijk een flinke klus om alle docenten van alle vakken te willen spreken, maar let bijvoorbeeld op hoe ze jouw kind aanspreken en hoe ze onderling met elkaar omgaan. Dit kan al een goed beeld geven van de sfeer binnen de school. Een school wordt immers gemaakt door leraren.

Het kan ook handig zijn om te vragen naar de lestabel. Hier staat in hoeveel uur per vak jouw kind les zal krijgen. Het aantal uren Nederlands, wiskunde en engels zijn best belangrijk, omdat het kernvakken zijn. Kijk bijvoorbeeld naar het aantal uren gym en staan taal en rekenen apart op het rooster? U kunt ook gerust vragen hoeveel mentorbegeleiding er is, daar verschillen scholen onderling nogal eens in.

Vraag naar de kosten

Onderwijs is gratis in Nederland en ook voor de schoolboeken hoef je niet te betalen. Toch kunnen de kosten voor de middelbare school best hoog oplopen. Als je kiest voor een school met laptop- of tabletonderwijs, is het verstandig om na te gaan welke kosten dit met zich meebrengt. Vraag ook naar de bestemmingen van de schoolreizen (meestal in de derde klas). Hoewel de meeste scholen wel proberen de schoolreiskosten in de hand te houden, zijn er ook scholen die twee weken met hun leerlingen naar Australië gaan.

Meer lezen?

Foto volgend jaar naar het voortgezet onderwijs

  • Kies je een school op je gevoel of met je verstand?
  • In hoeverre laat je je kind meebeslissen bij de keuze van een middelbare school?
  • Een checklist voor de schoolkeuze?

Lees het artikel Hoe kies je een middelbare school voor de antwoorden

 

Beeld: Thuisinonderwijs.nl

Gerelateerde artikelen:

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

Categorie: Groep 7-8, Praktische zaken

Schrijf een reactie