Tips voor een succesvol tienminutengesprek

| 17 februari 2015 | Reacties (1)

Ze komen er weer aan. De tienminutengesprekken. Welke vragen kun je stellen tijdens een tienminuten gesprek? Hoe kun je je het beste voorbereiden? En hoe ga je om met slecht nieuws? Onderstaande tips voor het tienminutengesprek helpen je daarbij.

Drie stapeltjes: ‘alles goed’, ‘goed, máár’ en ‘probleemgevallen’

Voor de leerkrachten zijn de tienminutengesprekken een avondje hard doorwerken. Op het bureau ligt de timer klaar. De leerkracht heeft verschillende stapeltjes verslagen gemaakt.

Stapeltje één met kinderen waar het goed mee gaat. Raar genoeg valt er over die kinderen vaak weinig te vertellen. ‘Eigenlijk zijn er geen bijzonderheden, dus we zijn zo klaar’, hoor je dan. Jammer, want praten over hoe het met je kind gaat op school is belangrijk én leuk. Ook als het goed gaat. Als ouders mag je dan best vragen stellen: ‘Hoe gaat mijn kind met klasgenoten om? Wat vind mijn kind leuk? Wat valt op aan mijn kind…?’

Stapeltje twee met kinderen die goed meekomen met de rest van de klas, maar… ‘hij is wel wat druk’, ‘rekenen blijft soms lastig’, ‘concentreren lukt niet altijd goed’, ‘ze luistert niet altijd’ … en meer. Op het moment dat de leerkracht zulke dingen zegt over je kind, is het goed om verder te vragen. Waarom? Om te voorkomen dat je kind in stapeltje drie terecht komt: het lastig te bespreken stapeltje.

Het derde stapeltje is het stapeltje waarvoor een gesprek van tien minuten eigenlijk veel te kort is. Soms gaat het over kinderen die, zonder dat je het als ouder verwacht, toch nog een jaartje over moeten doen. Of over het kind waarover al lang twijfels zijn, maar waarover jij als ouder niet eerder ben geïnformeerd.

Dat laatste stapeltje kan en zou moeten verdwijnen van de tafel van de leerkracht. Daar kun je als ouders een grote bijdrage aan leveren. Hoe? Door in gesprek te gaan en daarbij de juiste vragen te stellen.

Denk daarbij altijd aan het volgende: met samenwerken bereik je meer dan met tegenwerken.

Maar hoe? Dat valt niet mee. Je hebt als ouder snel het gevoel dat je geen verstand van zaken hebt. Je wilt graag vertrouwen op de school. Als ouders weet je niet altijd wanneer je aan de bel moet trekken. Welke vragen kun je stellen tijdens een tienminuten gesprek? Hoe kun je je het beste voorbereiden?

Maak gerust een vervolgafspraak

7-OuderavondAllereerst is het belangrijk om als ouder te weten wat je van 10 minuten praten met de leerkracht kan verwachten: een korte samenvatting hoe het, over het algemeen, met je kind gaat. Soms gaat het alleen over de Cito-scores. Sta er bij stil dat tijdens de tienminuten gesprekken niet diep op zaken ingegaan kan worden. Heb je vragen, zet die op papier. Als er geen tijd voor is, vraag dan of je een vervolgafspraak kan maken. Vertrek het liefst naar huis met een afspraak in de agenda.

Vraag naar voorbeelden

Als de leerkracht vertelt dat het niet zo goed gaat met je kind, vraag dan naar duidelijke voorbeelden: Wanneer komt het voor? Hoe vaak komt het voor? Wat gebeurt er dan?, Hoe gaan jullie er mee om? Wat gaan jullie er aan doen? Kunnen wij als ouders een bijdrage leveren? Als ouder mag je gerust vragen of ze het voor je op papier willen zetten. Op die manier krijg je duidelijkheid.

Noteer de vragen die in je opkomen

Ouders hebben vaak tijd nodig om het tienminuten gesprek te laten bezinken. Pas als je thuis bent komen de vragen boven. Schrijf deze direct op! En maak als het nodig is een vervolgafspraak. En denk eraan; domme vragen bestaan niet. Dat geldt voor kinderen en ook voor ouders. Dus als je iets niet begrijpt: laat het je uitleggen tot het duidelijk is.

Oudercontact, oudergesprek, tafeltjesavond

Tienminutengesprek. Tafeltjesavond. Rapportbespreking. Oudercontact. Allemaal benamingen voor het hetzelfde fenomeen: het gesprek dat je twee of drie keer per jaar voert met de leerkracht over de vorderingen van je kind. De meeste scholen hanteren de term tienminutengesprek, maar dat wil niet zeggen dat zo’n gesprek altijd 10 minuten duurt. Sommige scholen roosteren er een kwartier of 20 minuten per kind voor in. Op andere heb je maar 8 minuten om met de leerkracht te praten.

Beeld: stock.schng, Cabaret in onderwijs

Gerelateerde artikelen:

Tags: , , , , , , ,

Categorie: Contact met leerkracht

Schrijf een reactie