Schooladvies wordt niet vaak aangepast

| 2 november 2016 | Reacties (0)

Basisscholen blijken nog steeds terughoudend te zijn in het naar boven bijstellen van het schooladvies. Slechts bij één op de vijf leerlingen die hiervoor in aanmerking kwamen, is het schooladvies vorig schooljaar veranderd naar een hoger schoolniveau.

Dat blijkt uit een evaluatie van de eindtoets die staatssecretaris Sander Dekker naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Vorig jaar werden er nog minder schooladviezen bijgesteld: toen ging het om slechts één op de zes leerlingen. Dekker meldt dat er ten opzichte van vorig jaar twee keer zo veel schooladviezen zijn bijgesteld. “Dat laat zien dat de eindtoets daadwerkelijk als second opinion functioneert.”

‘Ongewenst en in strijd met de wet’

Tegelijkertijd is er ook nog een aanzienlijke groep scholen die niet of nauwelijks tot bijstelling van het schooladvies overgaat. Vaak gaat dit om kleine scholen met hooguit een handvol leerlingen dat voor heroverweging in aanmerking komt. Er zijn echter ook grote(re) schoolbesturen waarbij hun scholen voor alle leerlingen – ondanks fors hogere eindtoetsresultaten – bij het oorspronkelijke schooladvies zijn gebleven.

Dit laatste is volgens de staatssecretaris  ‘zeer ongewenst en ook in strijd met de wet’. De school heeft immers de wettelijke plicht om per leerling de afweging te maken of het advies bij een hoger toetsresultaat wordt bijgesteld. De inspectie zal het gesprek aangaan met de schoolbesturen waar niet of nauwelijks tot bijstelling wordt overgegaan,

Afgelopen schooljaar waren er 62.000 leerlingen die de eindtoets zo goed hadden gemaakt dat er opnieuw naar hun schooladvies moest worden gekeken. Van hen hebben uiteindelijk 12.700 leerlingen een aangepast schooladvies gekregen. Hierbij valt op dat de school het advies vaker bijstelt naarmate de afwijking tussen het schooladvies en het toetsadvies groter is. Van alle leerlingen die een hele schoolsoort hoger scoorden op de eindtoets, is het advies in één op de drie gevallen aangepast.

Leerlingen die beperkt beter scoorden op de eindtoets – bijvoorbeeld een leerling met vmbo-t/havo-advies die een havo-toetsadvies ontvangt – behouden veel vaker hun oorspronkelijke schooladvies. Soms komt dat doordat de leerling al geplaatst op het hoogste niveau van het oorspronkelijke advies; dan is het niet meer nodig om het advies aan te passen.

 

Beeld: stock.schng

Gerelateerde artikelen:

Categorie: Nieuws

Schrijf een reactie