Verkeer bij scholen niet veilig voor kinderen

| 14 september 2015

Bij het overgrote deel van de basisscholen in Nederland (83 procent) lopen kinderen gevaar door onveilige verkeerssituaties. De scholen geven aan dat de kinderen vooral bij het halen en brengen gevaar lopen in het verkeer. Er is veel autoverkeer, er zijn te weinig parkeerplaatsen en automobilisten hebben te weinig oog voor voetgangers. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van TNS NIPO in opdracht van Veilig Verkeer Nederland.

“FreeImages.com/Jorc Navarro

Op 4 van 5 scholen is de verkeerssituatie voor kinderen niet veilig. (Foto: FreeImages.com/Jorc Navarro)

In totaal hebben 2.311 basisscholen meegewerkt aan het onderzoek. Bij 58 procent van deze scholen ontstaan er gevaarlijke situaties door drukte tijdens het brengen en halen van leerlingen, bij 41% spelen er parkeerproblemen en bij 32% van de scholen zijn er gevaarlijke oversteekplaatsen op de school-thuisroute.

‘Chaos bij halen en brengen’

Voor Veilig Verkeer Nederland zijn deze cijfers aanleiding om extra aandacht te vragen voor de verkeersveiligheid op de school-thuisroute. “Juist in de omgeving van een basisschool, waar altijd veel kinderen zijn, zou je denken dat het verkeer veilig is. Deze cijfers laten het tegendeel zien, dat is toch vreselijk?” zegt Felix Cohen, directeur van Veilig Verkeer Nederland. Het onderzoek wijst uit dat veel gevaarlijke situaties ontstaan door drukte bij het brengen en halen van kinderen.

Klaar-overs moeten helpen oversteken

Cohen: “Het kan er soms chaotisch aan toe gaan bij basisscholen. Een deel van de oplossing ligt in het verminderen van het autoverkeer: ga dus zoveel mogelijk te voet en met de fiets naar school. Maar dan moet het wél veilig zijn.” Een van de manier om de veiligheid te vergroten is het instellen van een verkeersbrigade, een groep ouders die kinderen helpen veilig over te steken. De publicatie van de onderzoeksresultaten valt samen met de start van een campagne van VVN om meer verkeersbrigade in te stellen. Door gebrek aan vrijwilligers is het aantal scholen met klaar-overs de laatste jaren enorm gedaald. “Veel scholen en ouders vertellen ons dat er een verkeersbrigade nodig is”, vertelt Cohen. “Daar gaan wij hen mee helpen.”

Komende weken voert Veilig Verkeer Nederland de campagne ‘Help ze oversteken’. Als je je als ouders zorgen maakt over een oversteekplaats op de route naar school, kun je met de school het initiatief nemen voor het oprichten van een verkeersbrigade. Veilig Verkeer Nederland biedt daarbij ondersteuning. Iedereen die erover denkt om een verkeersbrigade te starten of zelf brigadier te worden, kan terecht op de website helpzeoversteken.nl. Verder kun je het gratis Vliegende start-boekje bestellen, met tips en adviezen voor het oprichten van een verkeersbrigade. De scholen die in het onderzoek hebben aangegeven dat er behoefte is aan een verkeersbrigade, worden persoonlijk benaderd en op weg geholpen bij het starten van een brigade.

Over VVN

Veilig Verkeer Nederland (VVN) is dé verkeersveiligheidsorganisatie van Nederland. Een maatschappelijk betrokken vereniging, met een landelijk netwerk van vrijwilligers en met het Meldpunt Veilig Verkeer (meldpuntveiligverkeer,nl) is zij rechtstreeks verbonden met verkeersdeelnemers van jong tot oud en weet wat er speelt op straat. Vanuit deze kennis levert VVN een duurzame bijdrage aan veilig verkeer in Nederland. Enerzijds via bewustwording en gedragsverandering van verkeersdeelnemers. Anderzijds via beïnvloeding van de verkeersinfrastructuur en regelgeving. VVN biedt aansluiting voor organisaties om maatschappelijk engagement te tonen. VVN streeft er naar om zoveel mogelijk mensen en organisaties te stimuleren en actief te betrekken bij verkeersveiligheid: iedereen veilig over straat!

 

Beeld: FreeImages.com/Jorc Navarro

Gerelateerde artikelen:

Categorie: Ouders en school, Verkeer

Reageren niet mogelijk.