Verzet tegen centrale eindtoets groeit

| 21 februari 2012

Er klinkt steeds meer kritiek op het wetsvoorstel dat een centrale eindtoets in groep 8 verplicht stelt. Toetsenmakers zeggen dat het voorstel van minister Van Bijsterveldt leidt tot oneerlijke concurrentie, onderwijsadviesbureaus wezen de Tweede Kamer erop dat de verplichte eindtoets afbreuk doet aan de vrijheid van onderwijs.

In een brief aan de Tweede Kamer zeggen de makers van toetsen voor het basisonderwijs dat het Cito een monopoliepositie krijgt als het wetsvoorstel wordt aangenomen. Dat bepaalt immers dat alle scholen verplicht een eindtoets moeten afnemen die is ontwikkeld door Cito, opdat onderling vergelijken van scholen gemakkelijker wordt. De overige toetsenmakers vinden dat er sprake is van oneerlijke concurrentie.

Een afschrift van hun brief aan de Kamer hebben de toetsontwikkelaars verstuurd aan de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Eerder wees de Raad van State ook al op het gevaar van oneerlijke concurrentie. In een artikel in de Volkskrant geeft Cito zelf overigens ook aan te vinden dat zijn toets niet moet worden verplicht. “Wij zijn voorstander van vrijemarktwerking”, zegt een woordvoerder in het dagblad.

De Tweede Kamer heeft ook een brief ontvangen van de christelijke onder­wijsadviesbureaus Centraal Nederland, Driestar Educatief, GH-GPC en Ds. G. H. Kerstencentrum. Zij menen dat de vrijheid van onderwijs wordt aangetast door de verplichte centrale eindtoets. De Onderwijsraad en de Raad van State hadden ook al kritiek op de plannen. Ook zij noemden beperking van de vrijheid van onderwijs als bezwaar. Scholen zouden zelf moeten kunnen bepalen welke eindtoets ze op welk moment afnemen. Eerder waarschuwde de Besturenraad al voor het ontstaan van een ‘afrekencultuur’ in het basisonderwijs.

De Kamer bespreekt binnenkort het wetsvoorstel van de minister van Onderwijs, dat naast de verplichte afname bij Cito, ook verplaatsing van de eindtoets naar eind april regelt.

Beeld: stock.xchng

Gerelateerde artikelen:

Tags: , , , ,

Categorie: Groep 7-8, Nieuws

Reageren niet mogelijk.