Waarom Cito-trainingen niet zinvol zijn

| 6 januari 2014 | Reacties (0)

OPINIE | Nog ruim een maand en het is weer tijd weer voor de jaarlijkse eindtoets in groep 8. Veel scholen nemen de Cito-toets af en soms kiezen scholen voor een andere toets. De toets maakt een groot deel uit van het advies dat de school straks zal geven en veel scholen voor voortgezet onderwijs vinden de Cito-score erg belangrijk in het besluit van wel of niet aannemen.

Dat middelbare scholen het van de Cito-score laten afhangen of jouw kind wel of niet wordt aangenomen,  klinkt een beetje vreemd, maar veel meer informatie heeft de school niet. In een ideale situatie zou er per aangemelde leerling tijd zijn om met de leerkracht en ouders te praten over de vele talenten van jouw kind, maar die tijd is er niet. Welke toelatingseisen de school van jullie voorkeur heeft ,vind je vaak op de website. Of vraag er eens naar op een open dag. Veel scholen voor voortgezet onderwijs houden in januari en februari zulke open dagen voor leerlingen van groep 8 en hun ouders.

Oefenen voor de Cito-toets

Voorbeeldopgave Cito-toets rekenen. Bron: Cito voor ouders

Voorbeeldopgave Cito-toets rekenen. Bron: Cito voor ouders

Een ander verschijnsel, nu de eindtoets weer in zicht komt, is het aanbod van Cito-trainingen. Deze worden aangeboden door bureaus voor onderwijsondersteuning, remedial teaching of bijles. Het zijn particuliere bureaus, dus je betaalt een uurtarief. De Cito-trainingen zijn vaak in kleine groepjes met gemiddeld vier tot acht bijeenkomsten.

Tijdens de Cito-training is meestal aandacht voor faalangstreductie, er wordt bijgespijkerd op bepaalde vakken en er wordt veel geoefend met het maken van de toets. Met name dat laatste is vrij zinloos. De bureaus gebruiken Cito-opgaven, of opgaven uit andere toetsen uit voorgaande jaren. Je kind raakt erin getraind de stijl van vragen te herkennen en snel de opgave te analyseren. Het zou goed kunnen dat jouw kind na een dergelijke training beter scoort, maar je kunt je afvragen of jouw kind daar echt mee geholpen is. Het risico bestaat ook dat je onnodig veel druk op je kind legt tijdens de toets, waardoor hij of zij veel lager kan gaan scoren dan reëel te verwachten is.

Kennisniveau stijgt niet door Cito-training

Het algemene kennisniveau van je kind stijgt immers niet tot weinig en dat is wat de toets uiteindelijk test en wat de scholen voor voortgezet onderwijs belangrijk vinden. Kinderen zullen met een hogere score wel toegelaten worden tot het niveau dat jullie als ouders voor ogen hadden, maar het kind komt eenmaal op die school zichzelf enorm tegen.  Het onderwijs zal namelijk net een beetje te moeilijk zijn, waardoor hij of zij altijd veel tijd kwijt is aan het maken en leren van huiswerk en de kans is aanzienlijk dat je kind geen hoge cijfers haalt. Dit maakt een kind niet gelukkig.

Deuk in zelfvertrouwen

Het kunstmatig verhogen van de Cito-score (want dat doet zo’n training) verhoogt ook de kans op afstromen, want een flinke deuk in het zelfvertrouwen van je kind kan veroorzaken. Misschien moet jouw kind voor het afstromen zelfs wel naar een andere school. Al met al kan ik geen enkel voordeel van dergelijke Cito-trainingen opnoemen.

Ziet je kind echt op tegen de Cito-toets? Probeer dan een ontspannen sfeer te creëren en zeg dat het niet uitmaakt als het niet zo goed lukt, zelfs al vind je het wel heel belangrijk. Een faalangstreductie training kan zinvol zijn, maar ik adviseer dit eerst met de groepsleerkracht te overleggen. Het is al spannend genoeg, als ouder kun je het beste veel kopjes thee zetten, luisteren en je kind steunen.

Over de auteur: Maaike Lauret (31) is docent met ervaring in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, praktijkonderwijs en voortgezet onderwijs (vmbo). Haar specialisaties zijn pedagogiek, taal,- en leesontwikkeling en rekenen. Naast de Pabo heeft ze de master special educational needs afgerond. Ook werkte voor Cito, bij de ontwikkeling van toetsen. Maaike is moeder van een kleuter (bijna 6) en een peuter (3).

Beeld: stock.xchng, Cito voor ouders

Gerelateerde artikelen:

Tags: , , , , , , , , ,

Categorie: Groep 7-8, Thuis

Schrijf een reactie