Zittenblijven heeft meestal geen zin

| 6 oktober 2011 | Reacties (0)

Een keertje zittenblijven is in Nederland vrij normaal. Maar een jaar doubleren op de basisschool is volgens onderwijsonderzoeker Hans Luyten zelden zinvol. Is er op korte termijn wel een positief effect meetbaar, op de langere termijn (na enkele jaren) is dat effect bijna altijd weg.

Tijdelijk effect

Luyten is onderwijsonderzoeker aan de Universiteit Twente. Hij heeft onderzoek gedaan naar studies omtrent zittenblijven in binnen- en buitenland. Het jaar dat wordt overgedaan, verloopt doorgaans wel zeer voorspoedig. Dat is logisch, omdat het kind de stof al een keer gehad heeft. Na een aantal jaren is het effect echter verdwenen en zit het kind weer op hetzelfde niveau als voor het zittenblijven. De ‘winst’: een jaar tijdverlies en een grotere kennisafstand tot leeftijdsgenoten.

Voortgezet onderwijs

Dat doubleren niet leidt tot hogere schoolprestaties blijkt ook uit de samenstelling van de leerlingenpopulatie in de lagere onderwijstypen van het voortgezet onderwijs. Bijna 45 procent van die leerlingen is op de basisschool een keer blijven zitten.

Bovendien blijkt de kans op voortijdig schoolverlaten op de middelbare school aanmerkelijk hoger als leerlingen in het basisonderwijs vertraging hebben opgelopen. Zwakke leerlingen die nooit zijn blijven zitten halen vaker een diploma. Luyten pleit voor extra begeleiding op de basisschool om zittenblijven zoveel mogelijk te voorkomen.

Het aantal zittenblijvers is in Nederland hoog vergeleken met het buitenland. Van alle 15-jarigen heeft 22 procent wel eens een jaar overgedaan.

School bepaalt of een kind blijft zitten

Er bestaan geen landelijke voorschriften die gelden voor het bevorderen of laten doubleren van leerlingen. Basisscholen bepalen zelf de regels voor overgang naar een volgende groep. Die regels zijn terug te vinden in de schoolgids. De overheid vindt dat zittenblijven zoveel mogelijk vermeden moet worden, omdat de problemen die kinderen hebben vaak blijven bestaan, of ze nu wel of niet blijven zitten.

Motivatiepsycholoog Willy Lens pleitte er in het Vlaamse tijdschrift Klasse voor ouders ook voor zittenblijven zo veel mogelijk te vermijden. Doubleren is volgens hem alleen zinvol als de oorzaken van de slechte resultaten in het jaar dat wordt overgedaan zijn op te lossen. Als voorbeeld noemt hij een jaar extra kleuteren indien het kind nog niet ‘schoolrijp’ is.

Meer lezen:

Welke wettelijke regels zijn er voor zittenblijven? op site van de Rijksoverheid
Zitten blijven – Wat wint het kind ermee? op de website van het tijdschrift J/M voor ouders.

Beeld: stock.xchng

Gerelateerde artikelen:

Tags: ,

Categorie: Groepen, Nieuws, Ontwikkeling

Schrijf een reactie